Fangjun Jiang

Fangjun Jiang

Contact Fangjun Jiang

Personal Profile

What is a model?

Reputation

3629
73% accept rate
651 accepted answers

Fangjun Jiang’s Privileges

Fangjun Jiang is a MATLAB Answers editor, and has all privileges.

  Reputation required Privilege

3000

Delete a question

3000

Delete an answer

3000

Delete a comment

2000

Edit a question

2000

Edit an answer

2000

Edit a comment

1500

Open a closed question

1500

Close a question

1500

Remove a flag from a question

500

Accept an answer to a question (7 days after the question was asked)

50

Remove tags from a question

50

Remove products associated with a question

5

Add tags to a question

5

Associate products with a question

Contact us