image thumbnail

MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x: poradnik uzytkownika

by

 

22 Aug 2002 (Updated )

Companion Software

mechslid.m
%-----------------------------------------------------------------
% Copyright 1998, by Bogumila and Zbigniew Mrozek, Krakow. For use
% with the book "MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x, poradnik uzytkownika"
% (PLJ Warszawa, 1998, ISBN 83-7101-376-0).
%-----------------------------------------------------------------
% % see page 196, chapter 8.5.5 of the book,
%
% Program obslugi przerwania z suwaka  'mechslid.m'
% Jest wywolywany automatycznie w trybie 'Callback'
% **** supporting M-file for mech_gui.m ******

global beta;

beta = get(Vslider,'Value');     % pobranie nowego polozenia suwaka
    fprintf('wsp. tlumienia Beta wynosi %g\n',beta);
set(Vedit,'String',num2str(beta));  %wpisanie nowej wartosci do okna Vedit
                %czyli synchronizacja okna Vedit z suwakiem
mechplot;

Contact us