image thumbnail

MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x: poradnik uzytkownika

by

 

22 Aug 2002 (Updated )

Companion Software

tekstura.m
%-----------------------------------------------------------------
% Copyright 1998, by Bogumila and Zbigniew Mrozek, Krakow. For use
% with the book "MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x, poradnik uzytkownika"
% (PLJ Warszawa, 1998, ISBN 83-7101-376-0).
%-----------------------------------------------------------------
% see page 187, chapter 8.4 of the book,
%
% texture mapping on surface
%
t=2/3:1/6:.7*pi;
y=sin(t);
[a,b,c]=cylinder(y);       % dane do narysowania flakonu
 h1=surf(a,b,c), title('tekstura naoona na flakon')
% wymaga wczesniejszego narysowania flakonu lub innej powierzchni
load mandrill  % zaladowanie ilustracji, tablice (X,map)
x=[X X];   % dwukrotne powtarzanie ilustracji
x=flipud(x); % odbicie lustrzane ilustracji: gora/dol
h=findobj('type','surface');  %wyszukuje identyfikator powierzchni
set(h,'CData',x,'FaceColor','texturemap') % naklada texture
colormap(map)               % paleta barw
set (h,'facelighting','phong','backfacelight','lit') % odbicie swiatla
light('position',[-2,-3,.6])  % tworzy obiekt: zrodlo swiatla
brighten(.05)  % rozjasnienie rysunku

Contact us