Code covered by the BSD License  

Highlights from
Active Shape Model (ASM) and Active Appearance Model (AAM)

image thumbnail

Active Shape Model (ASM) and Active Appearance Model (AAM)

by

 

16 Feb 2010 (Updated )

Cootes 2D/3D Active Shape & Appearance Model for automatic image object segmentation and recognition

V=ASM_align_data_inverse3D(V,tform)
function V=ASM_align_data_inverse3D(V,tform)

rot = atan2(V(:,3),V(:,2));
rot = rot - tform.offsetryz;

dist = sqrt(V(:,2).^2+V(:,3).^2);
V(:,2) =dist.*cos(rot);
V(:,3) =dist.*sin(rot);

rot = atan2(V(:,2),V(:,1));
rot = rot - tform.offsetrxy;

dist = sqrt(V(:,1).^2+V(:,2).^2);
V(:,1) =dist.*cos(rot);
V(:,2) =dist.*sin(rot);

V = V - repmat(tform.offsetV,size(V,1),1);

Contact us