File Exchange

image thumbnail

Wprowadzenie do Matlaba (Introduction to Matlab in Polish)

version 1.0 (905 KB) by

Wprowadzenie do Matlaba w formie instrukcji laboratoryjnej w języku polskim.

4 Downloads

Updated

View License

Spis treści
1. Czym jest MATLAB?
2. Pulpit MATLAB-a
2.1. Opis wybranych narzędzi pulpitu MATLAB-a
2.2. Okno poleceń
2.3. Historia poleceń (Command History)
2.4. Okno pomocy (Help Browser)
2.5. Podgląd bieżącego katalogu (Current Directory Browser)
2.6. Okno przestrzeni roboczej (Workspace Browser)
2.7. Edytor tablic (Array Editor)
2.8. Edytor plików (Editor/Debugger)
2.9. Pasek skrótów (Shortcut toolbar)
3. Proste polecenia do wizualizacji równań matematycznych
4. Programy demonstracyjne
5. Macierz
6. Definiowanie macierzy
7. Sprawdzanie wymiarów macierzy
8. Podstawowe operacje na macierzach
8.1. Mnożenie, dodawanie i odejmowanie macierzy
8.2. Notacja punktowa
8.3. Operacja sumowanie elementów macierzy i podobne
8.4. Operacja transponowania i podobne
9. Wskaźniki (indeksy)
10.Dwukropek jako operator
11.Wykorzystanie operacji macierzowych; Rozwiązywanie układu równań
Literatura
A. Opis wybranych funkcji

Comments and Ratings (1)

Grzegorz Knor

Jeśli ktoś jest zainteresowany również krótkim wprowadzeniem do środowiska Simulink, to zapraszam do mojego krótkiego kursu:
http://gknor.keep.pl/kurs_S.html

MATLAB Release
MATLAB 7.8 (R2009a)

Download apps, toolboxes, and other File Exchange content using Add-On Explorer in MATLAB.

» Watch video