View License

Download apps, toolboxes, and other File Exchange content using Add-On Explorer in MATLAB.

» Watch video

Be the first to rate this file! 10 Downloads (last 30 days) File Size: 905 KB File ID: #27105 Version: 1.0
image thumbnail

Wprowadzenie do Matlaba (Introduction to Matlab in Polish)

by

 

Wprowadzenie do Matlaba w formie instrukcji laboratoryjnej w języku polskim.

| Watch this File

File Information
Description

Spis treści
1. Czym jest MATLAB?
2. Pulpit MATLAB-a
2.1. Opis wybranych narzędzi pulpitu MATLAB-a
2.2. Okno poleceń
2.3. Historia poleceń (Command History)
2.4. Okno pomocy (Help Browser)
2.5. Podgląd bieżącego katalogu (Current Directory Browser)
2.6. Okno przestrzeni roboczej (Workspace Browser)
2.7. Edytor tablic (Array Editor)
2.8. Edytor plików (Editor/Debugger)
2.9. Pasek skrótów (Shortcut toolbar)
3. Proste polecenia do wizualizacji równań matematycznych
4. Programy demonstracyjne
5. Macierz
6. Definiowanie macierzy
7. Sprawdzanie wymiarów macierzy
8. Podstawowe operacje na macierzach
8.1. Mnożenie, dodawanie i odejmowanie macierzy
8.2. Notacja punktowa
8.3. Operacja sumowanie elementów macierzy i podobne
8.4. Operacja transponowania i podobne
9. Wskaźniki (indeksy)
10.Dwukropek jako operator
11.Wykorzystanie operacji macierzowych; Rozwiązywanie układu równań
Literatura
A. Opis wybranych funkcji

MATLAB release MATLAB 7.8 (R2009a)
Tags for This File   Please login to tag files.
Please login to add a comment or rating.
Comments and Ratings (1)
24 Aug 2010 Grzegorz Knor

Jeśli ktoś jest zainteresowany również krótkim wprowadzeniem do środowiska Simulink, to zapraszam do mojego krótkiego kursu:
http://gknor.keep.pl/kurs_S.html

Comment only

Contact us