File Exchange

image thumbnail

Wprowadzenie do Simulinka (Introduction to Simulink in Polish)

version 1.0 (2.08 MB) by

Wprowadzenie do Simulinka w formie krótkiego kursu w języku polskim.

2 Downloads

Updated

View License

Zawartość:
1. Wstęp i pierwsze proste modele
2. Lekcja tworzenia czytelnych modeli
3. Pierwszy trudniejszy model
4. Drugi trudniejszy model
5. Tworzenie własnych bloków
6. Kilka słów o własnych systemach
7. Korzystanie z worskpace'u Matlaba
8. Model gradacji owadów: Choristoneura fumiferana

Omawiane przykłady znajdują się w katalogu examples.

Comments and Ratings (2)

Cisu90

Cisu90 (view profile)

Bardzo pomocne, Dziękuję

Grzegorz Knor

Wersję online kursu można znaleźć pod adresem:
http://gknor.keep.pl/kurs_S.html

MATLAB Release
MATLAB 7.8 (R2009a)

Download apps, toolboxes, and other File Exchange content using Add-On Explorer in MATLAB.

» Watch video