Code covered by the BSD License  

Highlights from
Object oriented programming examples

image thumbnail

Object oriented programming examples

by

 

06 Dec 2010 (Updated )

examples from book: MATLAB and Simulink, 3e: User's Guide) by Bogumila and Zbigniew Mrozek

Auto1.m
% Auto1.m jest wywoywane przez m571 
%-----------------------------------------------------------------
% Ponisze programy s przeznaczone do wykorzystania z ksik 
% MATLAB i Simulink. Poradnik uytkownika. Wydanie III
% Autorzy: Bogumia Mrozek, Zbigniew Mrozek
% Helion, 2010 ISBN: 978-83-246-2564-2
%-----------------------------------------------------------------
%% m570 Definiowanie klasy Auto1, 
%----------------------------------
classdef Auto1
  % file Auto1.m
  properties
    model
    zuzyciePaliwa100km
    rezerwaPaliwa
  end
  methods
    function a=Auto1(Model,Zuzycie100km,Paliwo) % konstruktor
      % konstruktor tworzy obiekt
      % przykad wywoania (call as):
      % maluch=Auto1('Smart', 4.9, 22)
      a.model= Model; % przypisano warto do pola 'model'
      a.zuzyciePaliwa100km= Zuzycie100km;
      a.rezerwaPaliwa= Paliwo;
    end %function
  end %methods
end %classdef

Contact us