Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Angl_Vectors(R, S)
function aVects = Angl_Vectors(R, S)
%ANGL_VECTORS Bepaling van de hoek (in radialen) tussen twee vectoren
   aVects = acos(R * transpose(S) / Man_Vector(R) * Magn_Vector(S)));
   return
end

Contact us