Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

DeBalkF(xi)
function fxi = DeBalkF(xi)
   fxi = (1 - xi)^2 / (1 + xi^2)^3;

Contact us