Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

DeMorgan - kopie.m
%
%            **********
% Script-file     : DeMorgan.m Eerste en tweede wet van De Morgan
%            **********
%
% Eerste Wet      : NOT (P AND Q) = (NOT P) OR (NOT Q)
% ----------
%
% Tweede Wet      : NOT (P OR Q) = (NOT P) AND (NOT Q)
% ----------
%
% Benodigde Input   : Geen
%
% Gerealiseerde Output : De waarheidsvinding van de beide Wetten 
%

FALSE = 0;
TRUE = 1;

Res1 = TRUE;
Res2 = TRUE;

for P = FALSE : TRUE
  for Q = FALSE : TRUE
   Res1 = Res1 & (~(P & Q)) == ((~P) | (~Q));
   Res2 = Res2 & (~(P | Q)) == ((~P) & (~Q));
  end
end

disp(' ')
if Res1 == 1
  disp('Eerste Wet van De Morgan is correct')
else
  disp('Eerste Wet van De Morgan in niet correct')
end

if Res2 == 1
  disp('Tweede Wet van De Morgan is correct')
else
  disp('Tweede Wet van De Morgan is niet correct')
end
disp(' ')

%
%            **********
% Script-file     : DeMorgan.m Eerste en tweede wet van De Morgan
%            **********
%

Contact us