Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

DeMorgan - kopie.m
%
%            **********
% Script-file     : DeMorgan.m Eerste en tweede wet van De Morgan
%            **********
%
% Eerste Wet      : NOT (P AND Q) = (NOT P) OR (NOT Q)
% ----------
%
% Tweede Wet      : NOT (P OR Q) = (NOT P) AND (NOT Q)
% ----------
%
% Benodigde Input   : Geen
%
% Gerealiseerde Output : De waarheidsvinding van de beide Wetten 
%

FALSE = 0;
TRUE = 1;

Res1 = TRUE;
Res2 = TRUE;

for P = FALSE : TRUE
  for Q = FALSE : TRUE
   Res1 = Res1 & (~(P & Q)) == ((~P) | (~Q));
   Res2 = Res2 & (~(P | Q)) == ((~P) & (~Q));
  end
end

disp(' ')
if Res1 == 1
  disp('Eerste Wet van De Morgan is correct')
else
  disp('Eerste Wet van De Morgan in niet correct')
end

if Res2 == 1
  disp('Tweede Wet van De Morgan is correct')
else
  disp('Tweede Wet van De Morgan is niet correct')
end
disp(' ')

%
%            **********
% Script-file     : DeMorgan.m Eerste en tweede wet van De Morgan
%            **********
%

Contact us