Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Demo_DotwOp(x)
function y = Demo_DotwOp(x)
%DEMO_DOTWOP bepaalt een benadering van exp(x) op het interval [0, 1]
y = ((1 + x / 24) ./ (1 - x / 12 + x.^2 / 384)).^8;
end

Contact us