Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Dist_Vectors - kopie.m
dVect = Dist_Vectors(R, S)
%DIST_VECTORS Bepaling van de afstand van twee vectoren
    dVect = Magn_Vector(R - S);
    return
end

Contact us