Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Dist_Vectors - kopie.m
dVect = Dist_Vectors(R, S)
%DIST_VECTORS Bepaling van de afstand van twee vectoren
    dVect = Magn_Vector(R - S);
    return
end

Contact us