Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

ElliptischeIntegraal - kopie.m
%
%            **********************  x^2  y^2
% Script-file     : ElliptischeIntegraal.m  --- + --- = 1
%            **********************  a^2  b^2
%
% Bepaling van de omtrek van een ellips met (halve) assen a en b
%
% Benodigde Input   : a = (halve) aslengte in x-richting
%            b = (halve) aslengte in y-richting
%
% Gerealiseerde Output : totale omtrek van de ellips
%
% Benodigde functies  : IntSimpRichcorr in IntSimpRichcorr.m
%            Ellipsx in Ellipsx.m
%            Ellipsy in Ellipsy.m
%

global ELLIPS_a ELLIPS_b;

disp(' ')

a       = input('Halve aslengte in x-richting : a = ');
b       = input('Halve aslengte in y-richting : b = ');

ELLIPS_a    = a;
ELLIPS_b    = b;

x0       = a^2 / sqrt(a^2 + b^2);
y0       = b^2 / sqrt(a^2 + b^2);

[sx, nIntervx] = IntSimpRichcorr('Ellipsx', 0, x0, 0.5e-12, 0.5e-12, 1024, 0);
[sy, nIntervy] = IntSimpRichcorr('Ellipsy', 0, y0, 0.5e-12, 0.5e-12, 1024, 0);

disp(' ')
disp('Integratie van de omtrek van een ellips')
disp('---------------------------------------')
disp(' ')

disp(sprintf('Integraal in x-richting = %15.12f (%4d intervallen)', sx, nIntervx))
disp(sprintf('Integraal in y-richting = %15.12f (%4d intervallen)', sy, nIntervy))
disp(sprintf('Totale omtrek      = %15.12f         ', 4 * (sx + sy)))
disp(' ')

%
%            **********************
% Script-file     : ElliptischeIntegraal.m 
%            **********************
%


Contact us