Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

ElliptischeIntegraal - kopie.m
%
%            **********************  x^2  y^2
% Script-file     : ElliptischeIntegraal.m  --- + --- = 1
%            **********************  a^2  b^2
%
% Bepaling van de omtrek van een ellips met (halve) assen a en b
%
% Benodigde Input   : a = (halve) aslengte in x-richting
%            b = (halve) aslengte in y-richting
%
% Gerealiseerde Output : totale omtrek van de ellips
%
% Benodigde functies  : IntSimpRichcorr in IntSimpRichcorr.m
%            Ellipsx in Ellipsx.m
%            Ellipsy in Ellipsy.m
%

global ELLIPS_a ELLIPS_b;

disp(' ')

a       = input('Halve aslengte in x-richting : a = ');
b       = input('Halve aslengte in y-richting : b = ');

ELLIPS_a    = a;
ELLIPS_b    = b;

x0       = a^2 / sqrt(a^2 + b^2);
y0       = b^2 / sqrt(a^2 + b^2);

[sx, nIntervx] = IntSimpRichcorr('Ellipsx', 0, x0, 0.5e-12, 0.5e-12, 1024, 0);
[sy, nIntervy] = IntSimpRichcorr('Ellipsy', 0, y0, 0.5e-12, 0.5e-12, 1024, 0);

disp(' ')
disp('Integratie van de omtrek van een ellips')
disp('---------------------------------------')
disp(' ')

disp(sprintf('Integraal in x-richting = %15.12f (%4d intervallen)', sx, nIntervx))
disp(sprintf('Integraal in y-richting = %15.12f (%4d intervallen)', sy, nIntervy))
disp(sprintf('Totale omtrek      = %15.12f         ', 4 * (sx + sy)))
disp(' ')

%
%            **********************
% Script-file     : ElliptischeIntegraal.m 
%            **********************
%


Contact us