Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Epsilon - kopie.m
%        *********
% Script-file : Epsilon.m
%        *********
%
format long
num = 0; EPS = 1;
while (1 + EPS) > 1
  EPS = EPS / 2;
  num = num + 1;
end
EPS = 2 * EPS
num
return

Contact us