Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Exp_Approx - kopie.m
%         ************
% Script - file : Exp_Approx.m
%         ************
%
% Dit script berekent op het interval [0, 1] een benadering van de
% functie exp(x). Het script maakt gebruik van de MATLAB - functie
% Demo_DotwOp, die het gebruik van zogenaamde dotwise - operators
% laat zien. Het gaat in dit script dus om de vectorisatie van functie -
% evaluatie.
%
% Allereerst een vector met x waarden definieren
%
diary 'Exp_Approx.dia';
n = 201;
x = linspace(0, 1, n); % Een vector van 201 elementen
%
% Vervolgens de bijbehorende y waarden bepalen
%
y = Demo_DotwOp(x);
%
% Nu een plaatje van de berekende functie maken
%
plFig = plot(x, y, x, zeros(n));
set(plFig, 'LineWidth', 2.2);
grid
title('\fontsize{24} \bfBenadering van exp(x) op interval [0, 1]')
xlabel('\fontsize{20} \bfx')
ylabel('\fontsize{20} \bfexp(x)')
%
% Een legenda aanbrengen, rechts onder
%
legend('\fontsize{22} \bfy = exp(x) (benaderd)', ...
    'Location', 'SouthEast')
% 
% Het script Tab36_01.m uitprinten
% Het script eveneens executeren
%
type('Tab36_01.m')
Tab36_01
diary off
return

Contact us