Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

FloatingP - kopie.m
%            ***********
% Script-file     : FloatingP.m
%            ***********
%
% Benodigde Input   : Decimaal positief getal
%
% Gerealiseerde Output : Binaire mantisse (52 posities, double precision)
%            Exponent
%
% Benodigde functies  : geen
%

NBits     = 52;           % aantal binaire posities van de mantisse
TRUE     = 1;
FALSE     = 0;

disp(' ')
DecGetal   = input('Positief decimaal getal      : ');
copieDecGetal = DecGetal;

Fi      = FALSE;
i       = fix(log2(DecGetal)) + 2;
k       = 1;
while k <= NBits
  i    = i - 1;
  PowerOf2 = 2^i;
  if DecGetal >= PowerOf2
   Bits(k) = 1;
   DecGetal = DecGetal - PowerOf2;
   if Fi ~= 1
     Expnt = i + 1;
     Fi  = TRUE;
   end % if Fi
  else
   if k > 1
     Bits(k) = 0;
   end % if k 
  end % else
  if Fi == 1
   k = k + 1;
  end % if Fi
end % while

disp(' ')
disp(sprintf('Ingevoerd decimaal getal      : %15.12f', ...
  copieDecGetal))
disp(' ')
disp(sprintf('Binaire mantisse          : %s', ...
  num2str(Bits, '%1i'))) 
disp(' ')
disp(sprintf('Exponent              : %15.0f', ...
  Expnt))
disp(' ')

return;

%
%        ***********
% Script-file : FloatingP.m
%        ***********
%
  
  
  
  
  

Contact us