Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Hallo - kopie.m
%
%        *******
% Script-file : Hallo.m 
%        *******
%
% Dit programma vraagt om je naam
% Vervolgens word je gegroet en word je verteld wat vandaag
% de datum is
% 

disp(' ')
disp('Hallo, knul ! Wie ben jij ?')
disp(' ')
naam = input('Voer je naam tussen quotes in. Ik ben : ');
d  = date;
antw = ['Hallo ' naam '. Vandaag is : ' d '.'];
disp(' ')
disp(antw)
disp(' ')
returnContact us