Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Hallo.m
%
%        *******
% Script-file : Hallo.m 
%        *******
%
% Dit programma vraagt om je naam
% Vervolgens word je gegroet en word je verteld wat vandaag
% de datum is
% 

disp(' ')
disp('Hallo, knul ! Wie ben jij ?')
disp(' ')
naam = input('Voer je naam tussen quotes in. Ik ben : ');
d  = date;
antw = ['Hallo ' naam '. Vandaag is : ' d '.'];
disp(' ')
disp(antw)
disp(' ')
returnContact us