Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

HtiInt1(x)
function Ro = HtiInt1(x)
%
% Functie die de integrand van het rotatie-oppervlak van de functie
%
%              x / (1 + x^2)  
%
% bepaalt.
%
Ro = x .* sqrt((1 + x.^2).^4 + (1 - x.^2).^2) ./ (1 + x.^2).^3;

Contact us