Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

IntSimpRichcorr(f, a, b, aTol, rTol, ...
function [Integrl, nInterv ] = IntSimpRichcorr(f, a, b, aTol, rTol, ...
  maxInterv, trace)

%
%        ******************
% Functie-file : IntSimpsRichcorr.m
%        ******************
%
% Bepaling van de integraal van de functie f over het interval [a, b]
% Toegepaste methode : Regel van Simpson, samen met de Richardson-correctie
%
% Input parameters :
% -------------------
%
% --- f     : string die de te integreren functie definieert
% --- [a, b]   : respectievelijk absolute- en relatieve tolerantie
% --- aTol, rTol : maximaal aantal iteraties
% --- maxInterv : maximaal aantal intervallen (gehele macht van 2)
% --- trace   : trace-functie : 1 'aan', 0 'af'
%
% Output parameters :
% -------------------

% --- Integrl  : waarde van de bepaalde integraal
% --- nInterv  : benodigd aantal intervallen
%

if trace
  disp(' ')
  disp(sprintf( ...
   '**** traceer - optie ****           a = %15.12e', a))
  disp(sprintf( ...
   '                        b = %15.12e', b))
  disp(' ')
  disp(sprintf( ...
   ' n       I2h          Ih         rc/Int'))
  disp(' ')
end

n  = 1;
h  = b - a;
fa = feval(f, a);
fb = feval(f, b);

s2h = 0;
sh = feval(f, a + h / 2);
Ih = (fa + fb + 4 * sh) * (h / 2) / 3; 

while (n * 2) < maxInterv 
  I2h = Ih;
  s2h = sh + s2h;
  sh = 0;
  
  n  = n * 2;
  h  = h / 2;
  
  x  = a + h / 2;
  
  for i = 1 : n
   sh = sh + feval(f, x);
   x = x + h;
  end % for i
  
  Ih = (fa + fb + 4 * sh + 2 * s2h) * (h / 2) / 3;
  Int = (16 * Ih - I2h) / 15;
  
  if trace == 1
   disp(sprintf( ...
     '%4d %+15.12e %+15.12e %+15.12e', n * 2, I2h, Ih, Int - Ih))
   disp(sprintf( ...
     '                         %+15.12e', Int))
  end % if trace
  
  if (abs(Int - Ih) < abs(Int) * rTol + aTol) 
   break;
  end % if (abs(Int - Ih)
end % while

Integrl = Int;
nInterv = n * 2;

if n * 2 >= maxInterv
  warning('Geen voldoende nauwkeurigheid : maximaal aantal intervallen')
end

return

%
%        ******************
% Functie-file : IntSimpsRichcor2.m
%        ******************
%
  

Contact us