Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Magn_Vector(Vect)
function lVect = Magn_Vector(Vect)
%MAGN_VECTOR Bepaling van de grootte (lengte)
   lVect = sqrt(Vect * transpose(Vect));
   return
end

Contact us