Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

NORBERT.m
% *****************
% *** NORBERT.m ***
% *****************

diary 'Norbert.dia'
format long
%
% Een afbeelding maken
% ====================
%
x = linspace(-1, + 1, 101);     % 100 intervallen in x - richting
y = linspace(-1, + 1, 101);     % 100 intervallen in y - richting
[xx, yy] = meshgrid(x, y);     % genereer een raster van punten waar functiewaarden bepaald worden
zz = Norbert_zijn_Functie(xx, yy); % evalueer op alle punten
mesh(xx, yy, zz)
xlabel('x'), ylabel('y')
%
% Het oppervlak van Norbert zijn functie in een loopje
% ====================================================
%
eps = 1.0;
disp(' ------------------------------------')
disp(' | k |   eps  |    Sur   |')
disp(' ------------------------------------')
for k = 1 : 8
  eps = eps * 0.1;
  Sur4 = dblquad(@Norbert_zijn_Functie_zijn_Oppervlak, eps, +1, eps, + 1);
  Sur = 4 * Sur4;
  disp(sprintf(' | %2d | %10.8f | %14.12f |', k, eps, Sur));
end
disp(' ------------------------------------')
return

Contact us