Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

NORBERT.m
% *****************
% *** NORBERT.m ***
% *****************

diary 'Norbert.dia'
format long
%
% Een afbeelding maken
% ====================
%
x = linspace(-1, + 1, 101);     % 100 intervallen in x - richting
y = linspace(-1, + 1, 101);     % 100 intervallen in y - richting
[xx, yy] = meshgrid(x, y);     % genereer een raster van punten waar functiewaarden bepaald worden
zz = Norbert_zijn_Functie(xx, yy); % evalueer op alle punten
mesh(xx, yy, zz)
xlabel('x'), ylabel('y')
%
% Het oppervlak van Norbert zijn functie in een loopje
% ====================================================
%
eps = 1.0;
disp(' ------------------------------------')
disp(' | k |   eps  |    Sur   |')
disp(' ------------------------------------')
for k = 1 : 8
  eps = eps * 0.1;
  Sur4 = dblquad(@Norbert_zijn_Functie_zijn_Oppervlak, eps, +1, eps, + 1);
  Sur = 4 * Sur4;
  disp(sprintf(' | %2d | %10.8f | %14.12f |', k, eps, Sur));
end
disp(' ------------------------------------')
return

Contact us