Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Norbert_zijn_Functie_zijn_Oppervlak(x, y)
function z = Norbert_zijn_Functie_zijn_Oppervlak(x, y)
%NORBERT_ZIJN_FUNCTIE_ZIJN_OPPERVLAK(X, Y)
%Ten behoeve van de tweede MATLAB - opdracht 2008 - 2009
z = (1 ./ (4 * (x.^2 + y.^2).^(1 / 2)) + 1).^(1 / 2);
return

Contact us