Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Norbert_zijn_Functie_zijn_Oppervlak(x, y)
function z = Norbert_zijn_Functie_zijn_Oppervlak(x, y)
%NORBERT_ZIJN_FUNCTIE_ZIJN_OPPERVLAK(X, Y)
%Ten behoeve van de tweede MATLAB - opdracht 2008 - 2009
z = (1 ./ (4 * (x.^2 + y.^2).^(1 / 2)) + 1).^(1 / 2);
return

Contact us