Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Pi.m
%
%        *****
% Script-file : Pi.m
%        *****
%
% Bepaling van pi uit de omtrek van regelmatige in- en omgeschreven 4, 8, ... ,
% veelhoeken. Dit is GEEN CORRECTE METHODE
%          =====================
%

i  = 1;
n  = 4;     % initialisatie van een in- en omgeschreven vierkant
s  = sqrt(2.0);
c  = 2.0;
pil = n * s / 2;
piu = n * c / 2;

disp('---------------------------------------------------------------------------')
disp('| i    n       s         pil        piu    |')
disp('---------------------------------------------------------------------------')

disp(sprintf('| %2d %10d %17.15f %17.15f %17.15f |', i, n, s, pil, piu))

for i = 2 : 29
  n = n * 2;
  
  s  = sqrt(2.0 - sqrt(4.0 - s^2));
  c  = 2.0 * s / sqrt(4.0 - s^2);
  pil = n * s / 2;
  piu = n * c / 2;
  
  disp(sprintf('| %2d %10d %17.15f %17.15f %17.15f |', i, n, s, pil, piu))
  
end % for

disp('---------------------------------------------------------------------------')

%
%        *****
% Script-file : Pi.m
%        *****
%

Contact us