Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Pi.m
%
%        *****
% Script-file : Pi.m
%        *****
%
% Bepaling van pi uit de omtrek van regelmatige in- en omgeschreven 4, 8, ... ,
% veelhoeken. Dit is GEEN CORRECTE METHODE
%          =====================
%

i  = 1;
n  = 4;     % initialisatie van een in- en omgeschreven vierkant
s  = sqrt(2.0);
c  = 2.0;
pil = n * s / 2;
piu = n * c / 2;

disp('---------------------------------------------------------------------------')
disp('| i    n       s         pil        piu    |')
disp('---------------------------------------------------------------------------')

disp(sprintf('| %2d %10d %17.15f %17.15f %17.15f |', i, n, s, pil, piu))

for i = 2 : 29
  n = n * 2;
  
  s  = sqrt(2.0 - sqrt(4.0 - s^2));
  c  = 2.0 * s / sqrt(4.0 - s^2);
  pil = n * s / 2;
  piu = n * c / 2;
  
  disp(sprintf('| %2d %10d %17.15f %17.15f %17.15f |', i, n, s, pil, piu))
  
end % for

disp('---------------------------------------------------------------------------')

%
%        *****
% Script-file : Pi.m
%        *****
%

Contact us