Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

PiA.m
%
%        *****
% Script-file : PiA.m
%        *****
%
% Bepaling van pi uit de omtrek van regelmatige in- en omgeschreven 4, 8, ... ,
% veelhoeken
%

i  = 1;
n  = 4;     % initialisatie van een in- en omgeschreven vierkant
s  = sqrt(2.0);
c  = 2.0;
pil = n * s / 2;
piu = n * c / 2;

disp('---------------------------------------------------------------------------')
disp('| i    n       s         pil        piu    |')
disp('---------------------------------------------------------------------------')

disp(sprintf('| %2d %10d %17.15f %17.15f %17.15f |', i, n, s, pil, piu))

for i = 2 : 29
  n = n * 2;
  
  k = 1;
  d = (s / 2.0)^2;
  sa = d;
  
  while(1)
   d = (2 * k - 1) / (k + 1) * (s / 2.0)^2 / 2.0 * d;
   k = k + 1;
   sa = sa + d;
   if d < 0.5e-16
     break;
   end % if
  end % while
  
  s  = sqrt(sa);
  c  = 2.0 * s / sqrt(4.0 - s^2);
  pil = n * s / 2;
  piu = n * c / 2;
  
  disp(sprintf('| %2d %10d %17.15f %17.15f %17.15f |', i, n, s, pil, piu))
  
end % for

disp('---------------------------------------------------------------------------')

%
%        *****
% Script-file : PiA.m
%        *****
%

Contact us