Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Proj_Vectors(R, S)
function pS = Proj_Vectors(R, S)
%PROJ_VECTORS Bepaalt e projectie van R op S
   pS = (R * transpose(S)) / (S * transpose(S)) * S;
   return
end

Contact us