Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

RndnSig(x, nSig)
%
%        *********
% Functie-file : RndnSig.m
%        *********
%
% Afronden van een getal op een bepaald aantal significante cijfers
%
% Input parameters :
% -------------------
%
% --- x  : het af te ronden getal
% --- nSig : het aantal signifivante cijfers
%
% Output parameter :
% -------------------
% --- Rndx : het afgeronde getal
%

function Rndx = RndnSig(x, nSig)

if (x == 0.0) | (nSig <= 0)
  Rndx = 0.0;
  return
else
  sx = sign(x);
  x = abs(x);
  pt = 10^(nSig - 1);
  if x < pt
   while (1)
     x = x * 10;
     sx = sx * 10;
     if x >= pt
      break
     end
   end % while
  else
   while x > 10 * pt
     x = x / 10;
     sx = sx / 10;
   end % while
  end  
  Rndx = RndnDec(x, 0) / sx;  
  return
end % else

Contact us