Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

RndnSig(x, nSig)
%
%        *********
% Functie-file : RndnSig.m
%        *********
%
% Afronden van een getal op een bepaald aantal significante cijfers
%
% Input parameters :
% -------------------
%
% --- x  : het af te ronden getal
% --- nSig : het aantal signifivante cijfers
%
% Output parameter :
% -------------------
% --- Rndx : het afgeronde getal
%

function Rndx = RndnSig(x, nSig)

if (x == 0.0) | (nSig <= 0)
  Rndx = 0.0;
  return
else
  sx = sign(x);
  x = abs(x);
  pt = 10^(nSig - 1);
  if x < pt
   while (1)
     x = x * 10;
     sx = sx * 10;
     if x >= pt
      break
     end
   end % while
  else
   while x > 10 * pt
     x = x / 10;
     sx = sx / 10;
   end % while
  end  
  Rndx = RndnDec(x, 0) / sx;  
  return
end % else

Contact us