Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

RotatieOppervlak(x)
function  y = RotatieOppervlak(x)
   y = x * sqrt((1 + x^2)^4 + (1 - x^2)^2) / (1 + x^2)^3;

Contact us