Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Sinus_Cosinus_Tabel.m
%
% script file : Sinus_Cosinus_Tabel
%        -------------------
% Voer een tabel met de waarden van de sinus - en de cosinus - functie uit
%
clc             % Maakt het command Window schoon
n = 20; 
xi = linspace(0, 1, n + 1); % 20 intervallen 
ys = sin(2 * pi * xi);   % sinus  - waarden
yc = cos(2 * pi * xi);   % cosinus - waarden
disp(' ')
disp('======================================')
disp('| TABEL van SINUS, COSINUS - waarden |')
disp('======================================')
disp('| k || x ||  sin(x) |  cos(x) |')
disp('--------------------------------------')
for k = 0 : 20
  deg = k * 360 / n;
  disp(sprintf('| %2d || %3.0f || %9.6f | %9.6f |', ...
    k, deg, ys(k + 1), yc(k + 1)));
end
disp('======================================')
disp(' ')
disp('     x in graden gegeven')
disp(sprintf('  (Een graad = %5.3e radialen)', 2 * pi / 360))
return

Contact us