Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Sommatie.m
%         **********
% Script - file : Sommatie.m
%         **********
%
% Dit script bepaalt opwaartse - en neerwaartse sommen overeenkomstig
% (7) en (8). Dit wordt gedaan in volle machine precisie (IEEE) en
% in een rekenproces waar vier significante cijfers gesimuleerd worden.
% Daartoe wordt de routine RndnSig toegepast
%
format long
N  = 200;
Su = 0.0;
Sur = 0.0;
Sd = 0.0;
Sdr = 0.0;
for i = 1 : N
  tu = 1 / i^2;
  td = 1 / (N + 1 - i)^2;
  tur = RndnSig(tu, 4);
  tdr = RndnSig(td, 4);
  Su = Su + tu;
  Sd = Sd + td;
  Sur = RndnSig((Sur + tur), 4);
  Sdr = RndnSig((Sdr + tdr), 4);
end % for i
disp(sprintf('Voorwaartse som (4 significante cijfers) = %17.15f', Sur))
disp(sprintf('Neerwaartse som (4 significante cijfers) = %17.15f', Sdr))
disp(sprintf('Voorwaartse som (double precision   ) = %17.15f', Su ))
disp(sprintf('Neerwaartse som (double precision   ) = %17.15f', Sd ))
return

Contact us