Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Spiegel(x)
%
%       *********
% Functie-file Spiegel.m
%       *********
%

function y = Spiegel(x)
global SPIEGEL_p SPIEGEL_q;

p = SPIEGEL_p;
q = SPIEGEL_q;

y = sqrt(1 + x^2) + sqrt((x - p)^2 + q^2);

%       
%       *********
%       Spiegel.m
%       *********
%

Contact us