Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Spiegel(x)
%
%       *********
% Functie-file Spiegel.m
%       *********
%

function y = Spiegel(x)
global SPIEGEL_p SPIEGEL_q;

p = SPIEGEL_p;
q = SPIEGEL_q;

y = sqrt(1 + x^2) + sqrt((x - p)^2 + q^2);

%       
%       *********
%       Spiegel.m
%       *********
%

Contact us