Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

SpiegelWet.m
%
%            ************
% Script-file     : SpiegelWet.m Invalshoek = Uitvalshoek
%            ************
%
% Benodigde Input   : (positieve) p-coordinaat
%            (positieve) q-coordinaat
%
% Gerealiseerde Output : invalshoek th1
%            uitvalshoek th2 
%
% Benodigde functies  : RelMaximum in RelMaximum.m
%            Spiegel in Spiegel.m
%

global SPIEGEL_p SPIEGEL_q; % globale grootheden

disp(' ')

p     = input('(positieve) p-coordinaat = ');
q     = input('(positieve) q-coordinaat = ');

SPIEGEL_p = p;
SPIEGEL_q = q;

[x, y]  = RelMinimum('Spiegel', 0, p, 0.5e-15, 0.5e-15);

th1    = atan(x);
th2    = atan((p - x) / q);

disp(' ')
disp(sprintf(' invalshoek = %10.8f (rad.)', th1))
disp(sprintf('uitvalshoek = %10.8f (rad.)', th2))
disp(' ')

%
%        **********
% Script-file : SpiegelWet
%        **********
%

Contact us