Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

TestZeroBisect.m
%
%            ****************
% Script-file     : TestZeroBisect.m
%            ****************
%
% Benodigde Input   : Geen
%
% Gerealiseerde Output : Drie nulpunten het derde-graads polynoom
%
%              p(x) = x^3 - 0.800 * x - 1.370 * x + 0.144
%
%            functiewaarden ter plaatse van de berekende nulpunten
%            benodigde aantal iteraties
%
% Benodigde functies  : ZeroBisect in ZeroBisect.m
%            P3 in P3.m
%

[xZero(1), fZero(1), nIter(1)] = ZeroBisect('P3', -1.5, -0.5, ...
                  0.5e-12, 0.5e-12, 50, 0);
[xZero(2), fZero(2), nIter(2)] = ZeroBisect('P3', -0.5, +0.5, ...
                  0.5e-12, 0.5e-12, 50, 0); 
[xZero(3), fZero(3), nIter(3)] = ZeroBisect('P3', +1.0, +2.0, ...
                  0.5e-12, 0.5e-12, 50, 0);

disp(' ')
disp('Eerste nulpunt ')
disp('-------------- ')
disp(' ')
disp(sprintf('xZero = %+15.12e', xZero(1)))
disp(sprintf('fZero = %+15.12e', fZero(1)))
disp(sprintf('nIter = %+15.12e', nIter(1)))
disp(' ')

disp('Tweede nulpunt ')
disp('-------------- ')
disp(' ')
disp(sprintf('xZero = %+15.12e', xZero(2)))
disp(sprintf('fZero = %+15.12e', fZero(2)))
disp(sprintf('nIter = %+15.12e', nIter(2)))
disp(' ')

disp('Derde nulpunt ')
disp('-------------- ')
disp(' ')
disp(sprintf('xZero = %+15.12e', xZero(3)))
disp(sprintf('fZero = %+15.12e', fZero(3)))
disp(sprintf('nIter = %+15.12e', nIter(3)))
disp(' ')

n = 201;
x = linspace(-1.5, +2.0, n);
y = P3(x);
plFig = plot(x, y, x, zeros(1, n))
set(plFig, 'LineWidth', 2.2)
xlabel('\fontsize{20} \bfx')
ylabel('\fontsize{20} \bfy')
grid
title('\fontsize{24} \bfDerde - graads polynoom')

%
%            ****************
% Script-file     : TestZeroBisect.m
%            ****************
%

Contact us