Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

Unit_Vector(Vect)
function uV = Unit_Vector(Vect)
%UNIT_VECTOR Bepaling eenheidsvector in de richting van Vect
   uV = Vect * 1 / Magn_Vector(Vect);
   return
end

Contact us