Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

VV.m
%
%       ****
% Script-file vv.m
%       ****
%
% Oplossen van een zeer gevoelige vierkantsvergelijking
%
% Benodigde input      : maxiamaal aantal significante cijfers
% Toegepaste MATLAB-functies : RndnSig (impliciet RndnDec)
%

a = 1.00000; % coefficient van de vv
b = 0.40020; % coefficient van de vv
c = 0.00008; % coefficient van de vv

disp(' ');
nMax = input('Maximaal aantal significante cijfers = ');
disp(' ');

for n = 1 : nMax
  d = RndnSig(RndnSig(b^2, n) - RndnSig(4 * RndnSig(a * c, n), n), n);
  sd = RndnSig(sqrt(d), n);
  t1 = RndnSig(-b + sd, n);
  t2 = RndnSig(-b - sd, n);
  x1 = RndnSig(RndnSig(t1 / a, n) / 2, n);
  x2 = RndnSig(RndnSig(t2 / a, n) / 2, n);

  s1 = sprintf('n = %2d x1 = %15.12f ',n, x1);
  s2 = sprintf('x2 = %15.12f ', x2);
  disp([s1 s2]);
end
disp(' ');

Contact us