Code covered by the BSD License  

Highlights from
encriptacion de imagen

image thumbnail

encriptacion de imagen

by

alvaro (view profile)

 

programa para la encriptacion de imagenes usando matlab

encriptacionprograma(varargin)

Contact us