image thumbnail

MATLAB i Simulink, 2e: poradnik uzytkownika

by

 

02 Jun 2004 (Updated )

Companion Software to accompany the book "MATLAB i Simulink, 2e: poradnik uzytkownika"

Vslid_call(N, M, t);
%Vslid_call.m
function Vslid_call(N, M, t);
global Vslider
fi = get(Vslider,'Value') % odczyt nastawy suwaka
plot(sin(t*N),cos(t*M+fi))% wykonanie wykresu

Contact us