Community Profile

ali

Contact

Elektronik ve haberle?me mühendisiyim. Görüntü ve video i?leme konular?nda çal???yorum. Daha önce msp430 ve pic üzerinde çal??t?m.Plc ve elektromanyetik uyumluluk konular?nda kendimi geli?tirmeye çal???yorum.
Professional Interests: image and video processing

Contributions

No activity.