Accelerating the pace of engineering and science

Başlık: C ve C++ Programcıları için MATLAB ile Algoritma Geliştirme

Ahmet Demirkesen, Figes

Bu internet seminerinde, teknik hesaplamalar problemlerinin çözümünde hâlihazırda C ya da C++ kullanan ve henüz MathWorks ürünlerinin kullanıcısı olmayan mühendis ve bilim adamlarının, MATLAB’in algoritma geliştirme ve uygulama yayımı unsurlarını kullanarak C ve C++ ile geliştirme süreçlerini nasıl hızlandırabileceklerine değinilecektir. Ayrıca, C++ ile geliştirme sürecinde karşılaşılan problemlerin MATLAB yardımı ile ya da MATLAB ile tek başına nasıl ele alınabileceğinden bahsedilecektir. Halihazırda MATLAB kullanıcıları da, MATLAB ile C ya da C++’ın birlikte kullanımı üzerine faydalı teknikler öğrenmiş olacaklardır.

Seminerde, algoritma geliştirme süreçlerinden kısaca bahsettikten sonra, uygulamanızdaki verilerinizi çizdirmenize ya da algoritmalarınızı test etmenize olanak tanıyan Engine yardımı ile MATLAB ve C++ haberleşmesinden bahsedilecektir. MATLAB ortamındaki algoritma geliştirmenin ana ve en son unsurları ile MATLAB kodlarından, serbestçe dağıtılabilen paylaşımlı kütüphanelerin ya da bütün uygulamaların nasıl oluşturulabileceği hakkında bilgi sunulacaktır.

Seminerde değinilecek başlıklar:

 • Algoritma Geliştirme Nedir?
 • MATLAB ile İş Akışlarının Geliştirilmesi:
        o Görselleştirme ve Sınama
        o Algoritmaların Geliştirilmesi
        o Gömülü Algoritmalar (Donanımsal)
        o Kodların Doğrulanması
 • MATLAB ile Ürünlerin Geliştirilmesi
        o Bileşenlerin Oluşturulması (Kütüphaneler)
        o Uygulamaların Yayılması (Masaüstü/Web)

Hedef Dinleyici:
MATLAB kullanıcısı olmayan ve teknik hesaplama problemleri için halihazırda C, C++, FORTRAN ya da Java dillerini kullanan mühendis ve bilim adamları.

Product Focus

 • MATLAB
 • MATLAB Compiler
 • Embedded Coder

Recorded: 14 Apr 2010