Upcoming MATLAB and Simulink Webinars

Arduino Engineering Kit - projekty podporujúce výučbu

Date Time
2 Jul 2019
8:00 AM EDT

Overview

V tomto webovom seminári si povieme o tom, ako Arduino Engineering Kit poskytuje ucelené riešenie , ktoré môže byť integrované do vašej výučby. Arduino Engineering Kit obsahuje Arduino MKR1000, špeciálne navrhnuté nadstavby a všetky ostatné komponenty potrebné na vytvorenie troch projektov:

  • samobalansujúci motocykel, ktorý sa pohybuje v priestore a zostáva vzpriamený pomocou inerciálneho kolesa
  • mobilný robot, ktorý sa pohybuje medzi referenčnými bodmi a presúva objekty pomocou vidlice
  • kresliaci robot, ktorý duplikuje načítaný obrázok na tabuľu

Arduino Engineering Kit obsahuje prístup ku online vzdelávacím materiálom, ktoré prevedú študentov projektami, pričom sa postupne naučia dôležité koncepty. Učitelia môžu začleniť projekty do svojich kurzov a rozšíriť /prispôsobiť učebné materiály tak, aby vyhovovali ich potrebám.

V tomto webovom seminári si povieme o tom, ako Arduino Engineering Kit poskytuje ucelené riešenie , ktoré môže byť integrované do vašej výučby. Arduino Engineering Kit obsahuje Arduino MKR1000, špeciálne navrhnuté nadstavby a všetky ostatné komponenty potrebné na vytvorenie troch projektov:

 

samobalansujúci motocykel, ktorý sa pohybuje v priestore a zostáva vzpriamený pomocou inerciálneho kolesa

mobilný robot, ktorý sa pohybuje medzi referenčnými bodmi a presúva objekty pomocou vidlice

kresliaci robot, ktorý duplikuje načítaný obrázok na tabuľu

 

Arduino Engineering Kit obsahuje prístup ku online vzdelávacím materiálom, ktoré prevedú študentov projektami, pričom sa postupne naučia dôležité koncepty. Učitelia môžu začleniť projekty do svojich kurzov a rozšíriť /prispôsobiť učebné materiály tak, aby vyhovovali ich potrebám.

About the Presenter

Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.

Product Focus

You are already signed in to your MathWorks Account. Please press the "Submit" button to complete the process.