Upcoming MATLAB and Simulink Webinars

Analýza dat: Přecházíme z Excelu k prostředí MATLAB

Overview

Uživatelé Excelu (datoví analytici a jiní odborníci) často narážejí při své práci na různá omezení. V průběhu webového semináře se dozvíte, jak prostředí MATLAB snadno rozšíří možnosti analýzy dat díky přístupu k tisícům matematických a pokročilých analytických funkcí i univerzálním vizualizačním nástrojům. Na příkladu si předvedeme analýzu dat, která se nevejdou do paměti (tzv. Big Data) nebo dat, která jsou rozdělena do více souborů. Práci v prostředí MATLAB uživatelům usnadní bohatá dokumentace s ukázkovými příklady a návody. Pro často používané analytické postupy, jakými jsou prokládání křivek a ploch, regrese či klasifikace, je možné využít připravené interaktivní aplikace. Celý analytický postup je možné automatizovat. Nakonec si ukážeme možnosti sdílení výsledků, ať už je to tvorba reportu, interaktivní samostatně spustitelné aplikace či tvorba doplňku pro Excel.

Souhrn:

  • Načítání dat z tabulek Excelu a jiných souborů
  • Využití interaktivních nástrojů pro zkoumání a vizualizaci dat
  • Tvorbu algoritmů a aplikací, které umožní automatizovat celý analytický postup
  • Generování reportů
  • Tvorba samostatně spustitelných aplikací a doplňků pro Excel

Webový seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí formou praktických příkladů seznámit s analýzou dat v prostředí MATLAB. Předchozí zkušenosti práce s prostředím MATLAB nejsou vyžadovány. Pro zkušené uživatele mohou být přínosem předvedené nové možnosti prostředí MATLAB pro analýzu a předzpracování dat.

About the Presenter

Jan Studnička pracuje od roku 2015 jako Aplikační inženýr ve společnosti Humusoft. Absolvoval magisterský obor Matematika a její aplikace na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi jeho odborné zájmy mimo jiné patří strojové učení, datová analytika a paralelní výpočty.

Product Focus

Registration closed