[t,y]= ode45('modelGradacji',[0 10],0.1);
plot(t,y)
xlabel('czas')
ylabel('liczebnosc N')
title('populacja szkodnikow metoda: ode45')

[t y]=euler_ulepszona(@modelGradacji,0,0.1,10,100);
figure
plot(t,y)
xlabel('czas')
ylabel('liczebnosc N')
title('populacja szkodnikow metoda: euler ulepszona')