% LFVar2Struct - Convenience function to build a struct from a set of variables
%
% Usage:
%   StructOut = LFVar2Struct( var1, var2, ... )
% 
% Example:
%   Apples = 3;
%   Oranges = 4;
%   FruitCount = LFVar2Struct( Apples, Oranges )
%
%   Results in a struct FruitCount:
%     FruitCount = 
%      Apples: 3
%      Oranges: 4
%
% See also: LFStruct2Var

% Part of LF Toolbox v0.4 released 12-Feb-2015
% Copyright (c) 2013-2015 Donald G. Dansereau

function StructOut = LFVar2Struct( varargin )

VarNames = arrayfun( @inputname, 1:nargin, 'UniformOutput', false );
StructOut = cell2struct( varargin, VarNames, 2 );

end