Accelerating the pace of engineering and science

MATLAB and Simulink Based Books

Czech Books (5 texts)

Companion Software Title Author Publisher Copyright

MATLAB: začínáme se signály

Doňar / Zaplatílek

BEN

2006

MATLAB: pro začátečníky

Doňar / Zaplatílek

BEN

2005

Check

MATLAB: tvorba uživatelských aplikací

Doňar / Zaplatílek

BEN

2004

Císlicové Filtry

Smékal / Vích

ACADEMIA

2000

Modelování A Identifikace Systému

Noskievic

Montanex a.s.

1999