Accelerating the pace of engineering and science

MATLAB and Simulink Based Books

Slovak Books (1 texts)

Companion Software Title Author Publisher Copyright

Check

Modelovanie, Riadenie A Návrh Systémov S Rozlozenými Parametrami S Demonstráciami V Prostredí MATLAB

Hulkó / Antoniová / Belavý / Belanský / Szuda / Végh

Partner Technic Ltd.

1998