Feedback

Automated Driving Toolbox - úvod do problematiky

About the Presenter 

Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmi patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.

Recorded: 29 Nov 2017