Feedback

Analýza citlivosti a Monte Carlo simulace v prostředí Simulink

Recorded: 19 Dec 2016