image thumbnail

MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x: poradnik uzytkownika

by

 

22 Aug 2002 (Updated )

Companion Software

elektr.m
%-----------------------------------------------------------------
% Copyright 1998, by Bogumila and Zbigniew Mrozek, Krakow. For use
% with the book "MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x, poradnik uzytkownika"
% (PLJ Warszawa, 1998, ISBN 83-7101-376-0).
%-----------------------------------------------------------------
%
% see page 299, chapter 9.3.1 of the book,
% see also MS-Word file  'ml_examp.doc'
% problem is: find currents in AC circuit
%
echo on
% Dane - impedancje galezi obwodu elektrycznego
z1=50+50j;   % w oczku I
z2=5+15j;    % w oczku II
z3=1;      % Zw, w oczku III
z12=-50j;    % w oczku I i II
z23=-25j;    % w oczku II i III
z13=50;     % w oczku I i III
E=220;   % sila elektromotoryczna w oczku III
U=[0 0 E]' % wektor napiec, transponowany (')

disp('Macierz impedancji oczkowej Z ')
Z=[z1+z12+z13  -z12    -z13;...
   -z12   z2+z12+z23  -z23;...
   -z13    -z23   z3+z13+z23 ]

% rownanie macierzowe obwodu ma postac   Z*I=U
% prady oczkowe oblicza sie wykonujac dzielenie lewostronne

disp('Zespolony wektor pradow oczkowych'), I=Z\U
disp('Moduly pradow'), abs(I)
echo on

Contact us