image thumbnail

MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x: poradnik uzytkownika

by

 

22 Aug 2002 (Updated )

Companion Software

xdot=ode1000(t,x)
function xdot=ode1000(t,x)
%-----------------------------------------------------------------
% Copyright 1998, by Bogumila and Zbigniew Mrozek, Krakow. For use
% with the book "MATLAB 5.x, SIMULINK 2.x, poradnik uzytkownika"
% (PLJ Warszawa, 1998,  ISBN 83-7101-376-0).
%-----------------------------------------------------------------
% % see page 218, chapter 9.1.3 of the book,
%
% uklad dwu rownan roznoczkowych zwyczajnych
% wywolywany na przyklad przez  'ode23'  lub 'ode23s'
global STEP
STEP=STEP+1;
xdot=zeros(2,1);    % zerowy wektor dwuelementowy
xdot(1)=x(2);  xdot(2)=-1001*x(2) -1000*x(1);

Contact us